Tegelzetter

Tegelzetten is echt vakwerk. Een tegelzetter zorgt in een keuken, badkamer of toilet voor de “puntjes op de i”. Tegelzetten is een erg precies werk, er is ervaring voor nodig en vraagt om speciaal gereedschap. Na het zetten van de tegels zorgt de tegelzetter voor mooie voegen. Vooral voor in de badkamer is het van belang dat deze tegen vocht beschermen.

Stichting Gespecialiseerde Aannemers Tegel- en natuursteenverwerking (SGAT) Teneinde het vakmanschap in de branche te behouden en nog verder te bevorderen heeft de Bond Van Aannemers van tegelwerken In Nederland (BOVATIN) daarom een Erkenningsregeling in het leven geroepen. De uitvoering van deze regeling ligt in handen van een aparte stichting: de Stichting Gespecialiseerde Aannemers Tegel- en natuursteenverwerking (SGAT).