Serre

Bouwvergunning nodig

Voor een plaatsen van de serre heeft u misschien een bouwvergunning nodig. Hoewel het eerder uitzondering dan regel is, zou het zonde zijn de serre te moeten afbreken. Op de website van het Ministerie van VROM staat een vragenlijst. Loop de verschillende vragen door en het systeem antwoordt of je uiteindelijk een lichte vergunning moet aanvragen. Deze procedure loopt altijd binnen de eigen gemeente, en dus niet bij het ministerie zelf. Vraag voor het aanvragen van de bouwvergunning of de aannemer bij u langs komt. De aannemer is vaak goed op de hoogte van de regelgeving en kan dus uitkomst bieden en eventueel de aanvraag regelen.

De kosten (ook wel leges genoemd) voor een bouwvergunning verschillen per gemeente, maar bedragen 1 tot 5 % van de totale bouwsom. Informeer bij je lokale gemeente naar het percentage wat zij hanteren. Een gemeente moet binnen 13 weken uitsluitsel geven over de bouwvergunning, maar mag dit eenmalig verlengen met nogmaals 13 weken.