Serre

Fundering nodig voor een serre?

Een serre en de vloer die erin wordt gelegd heeft een fundering nodig. De stelregel is dat als uw huis geheid is, dit ook voor de serre gedaan moet worden. In praktijk betekent dit in Nederland dat er vrijwel altijd een fundering geheid moet worden alvorens de serre aangelegd wordt. Informeer bij uw gemeente op welk type grond uw huis gebouwd is en welke fundering hier voor nodig is. Vooral bij veengrond is het belangrijk voor een goede fundering te zorgen om verzakking van de serre te voorkomen.