Planning

Uitvoering van de verbouwing

Na veel voorbereiding is het grote moment aangebroken; de verbouwing gaat beginnen. Een paar tips:

– Zorg dat u bouwtekeningen van het huis paraat heeft en weet waar leidingen en bedrading loopt.
– Begin met het voorbereidende werk dat uw zelf kunt verrichten, zoals bijvoorbeeld het afplakken van ruimten.
– Breng het waterleidingbedrijf en energiebedrijf op te hoogte indien relevant.
– Gooi een briefje in de bus bij de buren als u denkt veel geluidoverlast te maken.
– Regel eventueel een container voor bouwafval.
– Indien de waterleiding enkele dagen wordt afgesloten, zorg dan dat u toegang tot (douche)water op een andere manier geregeld heeft.
– Zorg dat uw inboedele droog en stofvrij staat opgeslagen.
– Een van de mindere, maar onvermijdelijke dingen bij het afronden van bouwwerkzaamheden is het schoonmaken.