Planning

Uw verbouwing financieren

Heeft u plannen voor een verbouwing? Dan bent u zich vast aan het oriënteren op de mogelijke manieren om uw verbouwing te financieren. Door offertes aan te vragen kunt u de globale kosten van uw verbouwing achterhalen. Zorg er echter wel voor dat het uiteindelijke bedrag niet teveel afwijkt van uw begroting, want het kan lastig zijn om later opnieuw extra geld aan te trekken. Om uw verbouwing te financieren heeft u vier opties: uw spaargeld aanspreken, een hypotheek afsluiten of verhogen, een persoonlijke lening nemen of een doorlopend krediet aanvragen.

Spaargeld
Indien u over voldoende spaargeld beschikt, is dit de voordeligste optie om uw verbouwing te financieren. De rente die u betaalt over uw spaargeld is namelijk een stuk lager dan de rente voor bijvoorbeeld een hypotheek of persoonlijke lening. Het is wel aan te raden om alleen spaargeld te gebruiken waarover u vermogensrendementsheffing bent verschuldigd.

Hypotheek
U kunt ervoor kiezen om uw huidige hypotheek te verhogen, een tweede hypotheek af te sluiten of een nieuwe hypotheek met bouwdepot te nemen. Helaas gaat dit niet meer zo gemakkelijk als vroeger. De maximale hypotheek mag tegenwoordig niet meer hoger zijn dan de marktwaarde van de woning. Om uw hypotheek te kunnen uitbreiden, moeten de verbouwingskosten daarnaast minimaal €25.000 bedragen. Houd ook rekening met een aflossingsperiode van zo’n dertig jaar. Als u kiest voor een tweede hypotheek, kunt u de hypotheekrente vaak aftrekken in uw belastingaangifte. Sinds 1 januari 2013 kan dit echter alleen bij het afsluiten van een lineaire hypotheek of annuïteitenhypotheek, die na maximaal dertig jaar volledig moet zijn afgelost. Sluit u een hypotheek af voor een nieuwe woning? Dan kunt u meteen al beslissen om een hoger bedrag te lenen. Dit extra bedrag wordt ook wel een bouwdepot genoemd en kunt u gebruiken zonder later nog extra kosten te maken voor de uitbreiding van de hypotheek (zoals de notariskosten).

Persoonlijke lening
Met het afsluiten van een persoonlijke lening kiest u voor een vast bedrag, een vaste rente en een vaste aflossingstijd. U ontvangt het bedrag vaak in één keer op uw rekening en de rente is fiscaal aftrekbaar. Houd echter wel rekening met een flink bedrag aan rente over een looptijd van maximaal twintig jaar. U bent dus nog lange tijd bezig met het afbetalen van een aanpassing aan uw huidige woning. Denk ook altijd goed na of u een verhoging van de vaste lasten ook nog op kunt brengen als u te maken krijgt met inkomensachteruitgang.

Doorlopend krediet
U kunt er ook voor kiezen om uw verbouwing te financieren met een doorlopend krediet. U spreekt hierbij altijd een limiet af met de bank, dus u kunt op ieder gewenst moment tot dit maximale bedrag lenen. U begint pas met aflossen wanneer u uw krediet aanspreekt. Per maand betaalt u een variabele rente, die vaak hoger ligt dan bijvoorbeeld bij een hypotheek. Deze rente is bovendien niet fiscaal aftrekbaar.