Kozijnen

Vergunning nodig?

Zoals bij alle bouwwerkzaamheden aan een huis het belangrijk dat de regels van het Bouwbesluit worden nageleefd. De aannemer dient hiervan op de hoogte te zijn. Het aanvragen van een bouwvergunning is in negen van de tien gevallen niet nodig.

Uitzondering vormen namelijk huizen die als monumenten te boek staan en op de monumentenlijst staan. Wanneer een huis een gemeentelijke monument is of tot een Beschermd Stadsgezicht – Beschermd Dorpsgezicht behoort moet je een vergunning aanvragen. Mocht je niet weten of dit voor uw huis geldt, vraag dit dan na op het gemeentehuis.