Hovenier

Het werk van een hovenier bestaat niet enkel uit het planten van paar bomen. Het aanleggen van bijvoorbeeld een vijver of buitenkeuken zijn specialistisch werk. Maar zelfs het poten van de kleine plantjes vragen om groot inzicht en kennis, bijvoorbeeld m.b.t. de ligging ten opzichte van de zon, de grondsoort, benodigde drainage etc.

Het aanleggen van een tuin begint bij het ontwerpen van de tuin. De hovenier kan dit voor zijn rekening nemen en met zoveel mogelijk wensen van de opdrachtgever rekening houden. Op het ontwerp van de tuin staan niet enkel de vormen vermeld, maar ook materialen en plantensoorten.

Houdt bij de aanleg van de tuin rekening met de intensiteit van het onderhoud. Ben je een hobbyist of wil je juist zo min mogelijk onderhoud aan de tuin. Het is belangrijk hier met het ontwerp en de beplanting rekening mee te houden. Hetzelfde geld voor de ligging van de tuin. Een tuin op het zuiden biedt andere mogelijkheden qua beplanting dan een tuin op het noorden.

Het keurmerk voor hoveniers heet Groenkeur. Voor de particulier is vooral het Certificaat Tuinaanleg en Tuinonderhoud van belang. Groenkeur controleert haar leden op het volgen van de juiste procedures en veiligheid en kwaliteit van de verrichte werkzaamheden. Mocht de tuin niet naar tevredenheid zijn aangelegd kan Groenkeur bemiddelen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook het indienen van een geschil bij een speciaal daarvoor ingestelde commissie is mogelijk. Zoekt u een hovenier in uw regio? Kijk dan op Hoveniersinuwregio.nl of vraag snel hovenier offerte aan.