CV ketel vervangen

Open of gesloten systeem

Bij een gesloten systeem wordt lucht van buiten aangezogen om het gas te verbranden. Uiteraard wordt de lucht ook weer direct via het gesloten systeem naar buiten geblazen. Een gesloten systeem heeft dus een afvoer én een aanvoer pijp. Open systemen zuigen de lucht aan vanuit huis zelf en voeren de lucht vervolgens af via een afvoerpijp. De afvoerpijp kan geïntegreerd worden in de bestaande schoorsteen. Dit is bij gesloten systemen helaas niet mogelijk.

Het is niet zo dat open systemen per definitie gevaarlijker zijn. Gesloten systemen zijn echter wel wat veiliger. Voor beide systemen is het natuurlijk zeer belangrijk dat ze goed geïnstalleerd zijn. Gesloten systemen zijn in de regel iets efficiënter.