CV aanleggen

Locatie CV ketel

Plaats een CV ketel in een ruimte die u zo min mogelijk gebruikt. De zolder is de meest voor de hand liggende locatie. Vooral omdat afvoerpijpen dan gemakkelijk te installeren zijn. Een slaapkamer is geen ideale locatie voor een Cv-ketel, hetzelfde geldt voor (toekomstige) kinderkamers. Plaats voor de zekerheid een koolmonoxide meter in de ruimte waar de Cv-ketel staat.

Er zijn twee typen systemen voor de aan-, en afvoer van lucht voor de verbranding van gas in de ketel. Een gesloten systeem heeft twee schoorsteenpijpen, een open systeem een. Bij het gesloten systeem wordt lucht via de ene pijp aangezogen om het gas te verbranden en vervolgens via een aparte pijp de vuile lucht weer weggeblazen. Open systemen zuigen lucht aan vanuit het huis zelf. De verbrandingslucht wordt natuurlijk wel via een pijp afgevoerd.

Huizen worden tegenwoordig alleen nog maar met gesloten systemen opgeleverd i.v.m. de veiligheid en rendement. Open systemen zijn echter niet per definitie onveilig, gesloten systemen zijn simpelweg veiliger. Voor beide systemen is het natuurlijk zeer belangrijk dat ze goed geïnstalleerd zijn.