Architect

Een architect ontwerpt gebouwen en delen van bouwwerken. Naast een grove schets waarmee het uiterlijk en de stijl van de aanbouw op papier wordt gezet, verzorgt een architect ook de bestektekeningen. Bestektekening is een ander woord voor ontwerp specificatie. Dit zijn gedetailleerde tekeningen waarmee de aannemer aan de slag kan; zo staan bijvoorbeeld de precieze afmetingen, kleuren en leidingen in een bestektekening beschreven. Een architect weet veel van te gebruiken materialen, isolatie, bouwvergunningen en het bouwbesluit. Dit soort complexe zaken neemt een architect voor zijn of haar rekening.

Vraag of de architect bij de BNA (Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten) is aangesloten. De BNA staat voor Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten.