Aanbouw uitbouw

Bouwtechnisch en Architect

Een architect ontwerpt gebouwen en delen van bouwwerken. Naast een grove schets waarmee het uiterlijk en de stijl van de aanbouw op papier wordt gezet, verzorgt een architect ook de bestektekeningen. Bestektekening is een ander woord voor ontwerpspecificatie. Dit zijn gedetailleerde tekeningen waarmee de aannemer aan de slag kan; zo staan bijvoorbeeld de precieze afmetingen, kleuren en leidingen in een bestektekening beschreven. Een architect weet veel van te gebruiken materialen, isolatie, bouwvergunningen en het bouwbesluit. Dit soort complexe zaken neemt een architect voor zijn of haar rekening

De woningwet en het bouwregels van het bouwbesluit is ingevoerd om de bouw van slechte woningen te voorkomen en kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieuvriendelijkheid van bouwwerken te bewerkstellen. Het is een zeer uitgebreide wet en wordt voortdurend geüpdate. Een particulier kan zich de moeite van het doorlezen te besparen, omdat een architect en aannemer goed op de hoogte zijn van het bouwbesluit. Het voldoen aan het Bouwbesluit is verplicht (niet te verwarren met de bouwvergunning). Het voldoen aan het bouwbesluit is wel één van de eisen om een bouwvergunning te krijgen.