Vijveraanleg

Hovenier voor de vijveraanleg nodig?

Het werk van een hovenier bestaat niet enkel uit het planten van paar bomen en een gat voor de vijver graven. Het aanleggen van een vijver is specialistisch werk. En het poten van de kleine plantjes vragen om groot inzicht en kennis, bijvoorbeeld m.b.t. de ligging ten opzichte van de zon, de grondsoort, benodigde drainage etc.

Het keurmerk voor hoveniers heet Groenkeur. Voor de particulier is vooral het Certificaat Tuinaanleg en Tuinonderhoud van belang. Groenkeur controleert haar leden op het volgen van de juiste procedures en veiligheid en kwaliteit van de verrichte werkzaamheden. Mocht de tuin niet naar tevredenheid zijn aangelegd kan Groenkeur bemiddelen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook het indienen van een geschil bij een speciaal daarvoor ingestelde commissie is mogelijk.