1. Verbouwen informatie
  2. Wat komt er allemaal kijken bij het plaatsen van een aanbouw of uitbouw?
  3. Bookmark and Share

Fundering

Voor een aanbouw is er bijna altijd een fundering nodig. Het type fundering is afhankelijk van het gewicht van de aanbouw en de typen grondlagen waarop de aanbouw wordt geplaatst. Staat uw huis op zand, dan is een fundering met staal tot een diepte van ca. 90 cm afdoende. In Nederland bestaat de bovenlaag vaak uit veengrond. Bij veengrond moet u heien, todat de heipalen op dieper gelegen zandlagen rusten.

De gemeente weet precies op wat voor type grond de woning gebouwd is. Een aannemer adviseert vervolgens welk type fundering nodig is voor de aanbouw. Het kan zijn dat er geheid moet worden, een draagvloer afdoende is of de fundering wordt gevormd door een stalen constructie.Lees meer:
> Wat is een aanbouw of uitbouw?
> Isoleren van een aanbouw
> Kozijnen en posten
> Soorten glas
> Dak en Dakgoot
> Fundering
> Bouwtechnisch en Architect
> Bouwvergunning
> Afwerking van de aanbouw
> Keuze leverancier